Programtrening for Charlotte Moen

Lørdag 3.november inviterer Oslo og Akershus Fjordhestlag til programtrening for Charlotte Moen, som er utdannet dressurdommer 2.

Treningen starter kl. 09:00, og det vil bli 30 min per ekvipasje. Alle tar med det programmet de vil ri.

Adresse:
Østre Mørdre Gård
Strømgutua 9, 2150 Årnes

Pris:
200kr + 100kr i halleie

Påmelding:
Maks 15 stk.
Bindende påmelding til Stine Anette Heier

Følg med på arrangementet på Facebook!

Reklamer

Medlemsstøtte

Oslo og Akershus Fjordhestlag ønsker å være en klubb som støtter sine medlemmer innenfor sport, avl og utstilling. Derfor utbetaler vi medlemsstøtte for å stimulere til mer aktivitet innenfor alle områder.

Vi oppfordrer alle som søker om å sette seg inn i regler for medlemsstøtte

Fristen for å søke om medlemsstøtte er 1.november.

Søknader sendes inn til styret via post eller e-post. Spørsmål kan rettes til styret enten på mail eller på Facebook.

E-mail: post.oafl@gmail.com

Søknadsskjema:
Søknadsskjema.Medlemsstøtte.OAFL