Årsmøte innkalling 2021

Innkalling til årsmøte

Dato: Tirsdag 9. mars 2021
Tid: 18:00
Sted:Kommer vi tilbake til


Velkommen til årsmøte. Det blir enkel servering.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg

  1. 1 som skal lede årsmøtet
  2. 2 referent
  3. 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. 2 tellekorps

3. Godkjenning av årsmelding 2020
4. Godkjenning av regnskap 2020
5. Fremlegging av budsjett
7. Behandling av innkomne saker
8. Fastsettelse av medlemskontingent
9. Valg, ledes av valgkomiteen

a) Leder

b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Revisor
d) Medlem til valgkomiteen

Innkomne saker fra medlemmer må sendes styret innen 1. mars 2021 på mail til post.oafl@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Styret OAFL

cropped-18527959_10154391361470736_1603234974548234468_n.jpg