Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte, tirsdag 25.oktober 2022 kl 20.00 på Teams.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT-ÅRSMØTE

Trykk her for link til teams

oafl logo

Medlemsstøtte

Det nærmer seg 1.november, altså fristen for å søke om medlemsstøtte for 2022. Klikk deg inn her og les om medlemsstøtte. Vi gir støtte til både stevner, bedekning og utstillinger. Støtten blir tildelt ut i fra omsøkt beløp i forhold til budsjettert beløp brukt til medlemsstøtte. Husk ett skjema pr hest.

oafl logo